politi_huset_3

Politiet bekymret over Outlawsetablering

Politiinspektør Edgar Mannes er fortiden på studietur til København for å lære mer om 1%-miljøet. Foreløpig har ikke politiet grunnlag til å tro at en mc-krig er under oppseiling på Haugalandet.

-Vi har ikke noe grunnlag for å tro dette, men erfaringer fra andre steder viser at miljøet hardner til når vi får etableringer av 1%-klubber, sier Mannes.

Politiinspektøren bruker miljøet i København som eksempel. Der har Hell Angels og Bandidos vært i krig med hverandre over lengre tid. Eksemplene fra dansk politi viser at disse klubbene er involvert i drap, skyteepisoder og annen vold mot medlemmer av rivaliserende klubber. Mannes mener dette viser at politiets innsatts mot dette miljøet er viktig.

-Vi må ta utgangspunkt i de erfaringene som er blitt gjort andre steder. Politiet ser med bekymring på etableringen av denne typen miljø, sier Mannes.

Han avviser kategorisk Outlawstalsmann Magnus Karlsson sine beskyldninger om at politiets innsatts mot 1%-klubbene styres av pengesekken.

-Vårt fokus på disse klubbene er ikke en kamp om penger og mer ressurser. Det er en kamp mot organisert kriminalitet. Politiet har aldri latt seg styre av penger, sier Mannes.

Politidirektoratet publiserte nylig tall som viser at over halvparten av medlemmene i de såkalte 1%-klubbene er tidligere straffedømt. Mannes påpeker at de foreløpig ikke har merket økt kriminell aktivitet i regionen som følge av at 1%-klubber nå er etablert.

-Men vi vet at 1%-miljøet nasjonalt og internasjonalt er strekt influert av kriminalitet, sier Mannes.

Les også: Benekter MC-krig

Les også: Vanguard tar til motmæle

Les også: -Vanguard må ta konsekvensene