oulaws

Benekter MC-krig

MC-klubben Outlaws benekter at en MC-krig er under oppseiling i Haugesund og hevder hele saken er et spill for å få mer ressurser til politiet.

Politiet i Haugesund har i lenger tid gått ut og advart mot etableringen av såkalte  ènprosentsklubber i distriktet. Frykten er at etableringen skal føre til mer kriminalitet. Denne frykten avvises nå av talsmann for Outlaws, Magnus Karlsson. Han bekrefter likevel at klubben har etablert er såkalt Prospective chapter. Disse vil med tiden kunne bli fullverdige medlemmer av Outlaws.

-Det finnes tilstrekkelig med mennesker i Haugesund som ønsker å være medlemmer i Outlaws, sier Karlsson, uten at han vil bekrefte hvor mange som det er snakk om.

KRIPOS har tidligere stemplet ènprosentsmiljøet som en av de store samfunnsprobleme i Norge, og har gått ut og advart mot nyetableringer. MC-klubben Vanguard har tidligere gått i ut med sin støtte til Hells Angels. Motorsykkelklubben Black Piston blitt linket til Outlaws. Leder for Black Piston lokalt ønsker ikke å kommenter saken overfor tvh.no, men henviser til Karlsson.

-Det er ikke noe grunnlag for at det skal bli bråk mellom kubbene. Vi ønsker bare å kjøre sykkel, sier Karlsson.

Han hevder på sin side at fokuset rundt klubbene egentlig er en kamp om mer ressurser til politiet.

-Jeg har ikke kjennskap til at vi i Outlaws driver med organisert kriminalitet, sier Karlsson.

Tar du avstand fra organisert kriminalitet?

– Som ethvert samfunnsengasjert menneske tar jeg selvfølgelig avstand fra både organisert og uorganisert kriminalitet. Jeg har ingen kjennskap til at vi driver med denne typen aktivitet, sier Karlsson  

Hva synes dere om anklagene om at dere ”dealer” dop og står bak et organsiert kriminelt nettverk?

– Dette er et gammelt stempel vi gjennom lang tid har jobbet med å bli kvitt, men det tar tid å kvitte seg med et slikt stempel. De får mene hva de vil. Det finnes kriminalitet i alle miljø, sier Karlsson.

-Er frykten for en MC-krig ubegrunnet?

-Dette er mediaskapt, og kan ikke skjønne hvor dette kommer fra. Vi er bare voksne mennesker som ønsker å kjøre sykkel, sier Karlsson.

Les også: Politiet bekymret over Outlawsetablering