still_ror

Endrer regelverket – igjen

Myndighetene gjør delvis retrett og endrer reglene for våtrom.

1. juli i fjor vedtok myndighetene en kraftig innstramming av byggereglene for baderom. Uklare regler, en tidkrevende søknadsprosess og tildels store gebyrer gjør nå at myndigheten endrer reglene under et år etter at de trådte i kraft.

– De nye byggereglene har nå virket en stund, og mange mener det har blitt for mye byråkrati og saksbehandling i små byggesaker. Jeg er ikke fornøyd med den utviklingen, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Reglene som nå gjelder er omfattende. I følge den nye plan- og bygningsloven er det ikke engang lov å rive et bad før det foreligger en skriftlig tillatelse til å pusse opp. Det er også begrenset hvem som får lov til å utføre endringene. Samtidig har regelendringen ført til forskjellig praksis blant kommunene, både med tanke på hva som kreves av papirarbeid og hvor mye selve søknadsprosessen koster. I Haugesund koster det i dag mellom 1000 og 3000 kroner for en mindre ombygging av bad. Skal badet bygges nytt, eller flyttes til et annet rom, kan kostnaden komme opp i 6000 kroner. Og det før arbeidet har startet.

Målet med plan- og bygningsloven er å få færre byggefeil og sikre høy kvalitet på bygg. Spesielt har kravet til våtromsarbeid vært strengt.

– Det er bra at reglene er strenge, men slik de er nå medfører det mye usikkerhet blant fagfolkene. Søknadsprosessen og gebyrene er forskjellige fra kommune til kommune. Derfor er det vanskelig for oss å vite hva vi skal forholde oss til, sier daglig leder i rørlegger Sirnes AS, Christian Sirnes.

Sirnes synes det er merkelig at myndighetene har innført reglene uten å samtidig innføre en felles standard. I tillegg påpeker han at et byggeprosjekt under dagens regelverk tar mye lenger tid enn tidligere. Han tror det kan virke mot sin hensikt.

– I dag må stort sett alt søkes om. Dette er en tidkrevende prosess. Da kan det bli enkelt å ta snarveier. Målet er å bruke kvalifisert arbeidskraft. Her kan det virke motsatt, sier Sirnes.

Les hele plan-og bygningsloven her.