sven_olsenartikkel_0

-Får ingen konsekvenser for Frp lokalt