radhuset_fra_radhusplassen_0

Oppfordrer til Earth Hour deltakelse.