erna1

Gjør seg klar til valgkamp

Høyreleder Erna Solberg var en av foredragsholderne under årets Haugalandskonferanse. Nå kvesser partiet klørne frem mot årets valgkamp.

Ingen K6 utbygging på Hydro Karmøy, nedleggelse av Søderbergovnene og en nedleggelsesbeslutning av pressverket. Utfordringene for Hydro Karmøy har stått i kø de siste årene. Solberg mener regjeringen har sviktet industrien på Karmøy.

– Regjeringen har ikke klart å gi viktige og store industribedrifter gode og stabile rammevilkår. Høyre kjempet mot hjemfallavtalen og ønsker et bedre kraftregime for kraftkrevende industri, sier Solberg.

Partilederen går inn i valgkampen med sterke meningsmålinger i ryggen. Høyre har i de fleste meningsmålingen det siste året hatt en oppsluttning høyt oppe på 20-tallet, sågar har partiet vært over 30 prosentmerket flere ganger. Solberg er optimistisk på partiets vegne.

– Det er hyggelig å reise rundt i landet når meningsmålingene er så gode. Høyrestyrte byer er de beste eksemplene på god høyrepolitikk.

Solberg tror regjeringen kan få det vanskelig med å drive valgkamp på Karmøy.

– De har jo ikke akkurat sikret industrien i kommunen, sier Solberg.