trafikk_1

Vil ha mer vei

Victor Norman holdt i dag foredrag på Haugalandskonferansen. Tema var Haugalandets utfordringer i fremtiden.

Under foredraget til den tidligere statsråden kom det frem at utbygging av veinettet var avgjørende for utviklingen på Haugalandet.

I intervjuet i videospilleren kan du høre en lenger forklaring på hvilke utfordringer regionen står overfor.