trafikk_0

-Vestlandet trenger mer vei

Tidligere statsråd Victor Norman kom med klar tale til deltakerne på Haugalandskonferansen i dag. Det haster med et ferjefritt Vestland hvis regionen skal forsette å vokse.

– Alt ligger til rette for en sterk og vital region. Problemet i dag er mangelen på god infrastruktur, og for stor avhengighetsgrad av tradisjonelle virksomheter som shipping og olje og gass, sier Norman

Som statsråd var Norman i sin tid med å flytte Sjøfartsdirektoratet til Haugesund. Professoren tror kunnskapsbasert næring og bedre infrastruktur er veien å gå.

-Vestlandet er landets nest største region med rundt èn million innbyggere. Haugesund ligger midt imellom og har med bedre veinett alle muligheter.

Rogfast og Hordfast kan komme til å koste så mye som 100 milliarder kroner. Norman mener dette er en liten investering i forhold til hvilken gevinst som oppnås.

-Det handler ikke om distriktspolitikk, men nasjonsbygging. Vi er flinke til å bygge veier i Norge. Problemet er at vi bygger veier der få mennesker bor, sier Norman.

Han påpeker at det haster for Haugalandet.

–    Innen femten år må dette være på plass, hvis ikke kan regionen miste fotfeste.

Hør hele intervjuet med Victor Norman ved å klikke her.