erna

Imponert over engasjementet

Høyreleder Erna Solberg er imponert over 13 år gamle Adrian G. Rossebø og hans engasjement for å hindre innføringen av datalagringsdirektivet.

Høyrelederen var i Haugesund i dag i forbindelse med Haugalandskonferansen. Der ble det holdt en lokal spørretime hvor deltakerne kunne stille Solberg spørsmål.

Høyrelederen fikk høre om Adrian G. Rossebø sin motstand mot datalagringdirektivet gjennom TV Haugaland.

– Det er fint med engasjement og det er en viktig sak, sier Solberg.

Hun innrømmer at saken har vært vanskelig for Høyre. Likevel mener hun at innføringen er viktig for å bekjempe kriminalitet.

-Vi må avveie betydningen av personvernet opp mot kriminalitetsbekjempelse, sier Solberg.

Regjeringespartiene og Høyre sitter nå i forhandlinger om utformingen av direktivet. Solberg påpeker at EUs datalagringsdirektiv ikke vil bli innført hvis ikke personvernet blir godt nok ivaretatt.

Les også: 13-åring til kamp mot datalagringsarkivet.