petter_steen_ordforer_0

Steen vil atomøve

- Atomkrisen i Japan er en vekker også for Haugesund kommune. Nå vil ordfører Petter Steen jr. øve på atomberedskap.
Steen har nå tatt initiativ til et ekstraordinært møte i Beredskapsrådet, der statlige myndigheter blir invitert til å komme med informasjon om gjeldende regelverk og beredskap. 
 
–Jeg er veldig innstilt på at vi bør øve på en krisesituasjon med atomnedfall i vårt område, sier Steen.  Som ordfører er han beredskapsleder for sin kommune, men Steen innrømmer at det aldri har vært øvd på en atomkrise. 
 
-Både situasjonen i Japan, og det faktum at vi bare har 8 timer på oss til et utslipp fra Sellafield-anlegget i England når oss, gjør at Steen nå vil ta tak i problematikken, og få avviklet en øvelse.