kaare_songstad_politimester_0

Politimester Songstad inhabil i skattesak

Politimester Sognstad var sentral i skattesaken mot den bergensbaserte olje- og riggrunderen Berge Gjerdt Larsen da han var leder for aksjeavdelingen i Skatt Vest. Nå har Sivilombudsmannen erklært Songstad for inhabil.
I følge Dagens Næringsliv er bakgrunnen at Songstads far eide en liten del av medisinselskapet Thia Medica. I november 1998 kjøpte et selskap kontrollert av Berge Gerdt Larsen aksjer i Thia Medica for èn million kroner. Ett år sener ble denne aksjeposten solgt for 13.000 kroner. I følge Dagens Næringsliv er det denne transaksjonen som skaper problemer for Songstad.
Skattemyndighetene mener at Larsen solgte aksjene til et nærtstående selskap til underpris. I 2004 fikk Larsen varsel om ligningsendring. I tillegg fikk Larsen varsel om tilleggsskatt, skriver Dagens Næringsliv.
 
Songstads far eide på det tidspunktet 1,5 prosent av aksjeposten. Det er dette som i følge Sivilombudsmannen skaper problemer for Songstad. I et brev til Sivilombudsmannen skriver advokat Tormod Torvanger, som representerer Larsen, at det er åpenbart at Songstad hadde interesser i at Larsens verdsettelse ikke ble stående, og at Songstads far var interessert i at verdsettelsen av selskapet ikke ble stående.
 
Sivilombudsmannens vurdering kan føre til at skattemyndighetene kan miste muligheten til å endre ligningen til Larsen og dermed miste skatteinntekter som følge av inhabiliteten.
Songstad er ikke enig i Sivilombudsmannens vurdering og sier til DN at han aldri vurderte sin habilitet i saken. 
 
– Min far eide en liten del av selskapet og det var en særdeles tynn sammenheng mellom den andelen og det temaet vi arbeidet med, sier Sognstad.