thune

Vil ha fokus på tvang

Mental Helse i Rogaland vil ha økt fokus på bruk av tvang i helsevesenet. I morgen kommer menneskerettighetsadvokat Gro Hillestad Thune til Åkra for å lære helsepersonell andre metoder.

– Temaet er utrolig viktig. Daglig utføres det flere former for tvang mot pasienter, sier leder i Mental Helse i Rogaland, Gurid Øygard.

Hun tror det er viktig at helsepersonell blir mer bevisst på bruken av tvang. Håpet er at helsevesenet skal bli flinkere til å finne andre alternative metoder.

– Jeg tror mye av tvangsbruken kunne vært unngått med bedre opplæring.

Samtidig påpeker hun at noe av problemet kunne vært løst hvis terskelen for behandling hadde vært lavere.

– Da kunne helsepersonellet kommet inn på et tidligere tidspunkt. I dag kommer de ofte så sent på banen at eneste utvei er tvang, sier Øygard.