norgespank_front

Styringsrenten forblir uendret

Renteskyene er på vei over horisonten, men fremdeles er det klarvær.

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent, men varsler at en renteøkning vil komme før sommeren. Samtidig varslet visebanksjef Jan F. Qvistad hyppigere renteøkninger fremover.

– Skulle aktiviteten i økonomien eller inflasjonen øke mer enn ventet, kan det bli en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen ute forsterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, sier Qvigstad på dagens pressekonferanse.  

I årets første Pengepolitisk rapport varsler Norges Bank at styringsrenten skal ytterligere opp to ganger i andre halvår, slik at den ved utgangen av året skal ligge på 2,75 prosent. I løpet av 2012 skal renten ytterligere opp til 4 prosent, hvis deres prognoser og rentebane slår til.