revmatismesjukehuset_0

Hør styreformann Geir Egil Østebøvik om utbygningsplanene