radhuset_fra_radhusplassen

Beholder kommunens barnehager

Bystyret skrinelegger planene om å kvitte seg med de kommunale barnehagene. Det ble klart etter at et enstemmig bystyre sa nei til privatiseringsplanene.

– Det er all mulig grunn til å berømme de ansatte i kommunen. De kommunale barnehagene driver i dag 1,5 millioner kroner billigere enn det de gjorde for to år siden. Det har de ansatte all æren for, sier gruppeleder for Høyre, Sveinung Stensland.

Da budsjettkameratene under behandlingen av kommunenes budsjettforslag for 2010 ønsket å utrede muligheten til å privatisere de fem barnehagene som var i kommunens eie skapte dette oppstandelse blant foreldre. Under budsjettdebatten dengang kom det fram at motivet for privatiseringen var økonomi og statlig underfinansiering av barnehagereformen. Kommunens tilskudd til sine barnehager bestemmer størrelsen på tilskuddene til de private barnehagene. Hvis kommune ikke har egne barnehager beregnes tilskuddet ut fra gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Tallene i 2009 viste at kommunen ville spare rundt 10 millioner kroner hvis de privatiserte de kommunale barnehagene.

Nå, når driftskosnaden har gått ned med 1,5 millioner kroner, er situasjonen snudd på hodet. Fordi tilskuddene til de kommunale barnehagene nå er mindre enn gjennomsnittet i gruppe 13 kommunene vil kommunen spare over 10 millioner kroner ved å beholde de kommunale barnehagene.

–  Det var ikke de kommunale barnehagene som var problemet, men finansieringssystemet. Nå vil vi kunne bruke pengene vi sparer på andre gode tiltak i kommunen, sier Stensland.