politi_huset

Frykter nedleggelse av politidistriktet

- Vi kan risikere å bli en utkant i politinorge. Ordfører i Haugesund Petter Steen jr. frykter konsekvensene av en mulig nedleggelse av Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

1. April 2012 legger Justisdepartementet frem en stortingsmelding om den nye organiseringen av landets politidistrikt. I to av fire forslag er Haugaland og Sunnhordland politidistrikt tatt vekk fra politikartet, og slått sammen med Rogaland politidistrikt. Dermed kan politimesterembete forsvinne fra byen.

 – Det vil være ekstremt trist for regionen. Avstanden til beslutningstakerne inne politiet vil bli lenger, og dialogen kan bli vanskeligere. Det vil være et stort skritt tilbake i kriminalitetsbekjempelsen her lokalt, sier Steen.

Steen påpeker at de geografiske forutsetningene på Haugalandet og i Sunnhordland ligger til rette for fortsatt liv i politidistriktet.

– Det er fremdeles mange år til vi får en ferjefri forbindelse med sør-Rogaland. Jeg tror definitivt at en eventuell nedleggelse av politidistriktet vil merkes blant innbyggerne i denne regionen.

En av konsekvensene ved en eventuell nedleggelse er at budsjettkontrollen og ressursprioriteringene gjøres i Stavanger. Politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Kaare Songstad, er ikke overbegeistret over forslaget. Han frykter at kjøttvekta til regionene vil bli avgjørende for prioritering av resursene. – Det vil være opp til den lokale politimesteren, i dette tilfellet en politimester i sørfylket, å gjøre disse prioriteringene, sier Songstad.

Politimesteren mener likevel at en sammenslåing ikke bare vil få negative konsekvenser.

– Muligheten til å få større ressurser til enkelte problemstillinger inne kriminalitetsbekjempelse vil være større.

Haugaland og Sunnhorland politidistrikt har i dag 254 ansatte fordelt på ni driftsenheter. Det er i dag 27 politidistrikt i Norge.