utgraving_avaldsnes_1

Fem millioner til Avaldsnes

Fylkesutvalget vedtok i dag å gi fem millioner kroner i støtte til arkeologisk undersøkelser på Avaldsnes.
Karmøy kommune søkte fylket om fem millioner kroner til gjennomføring av ”Kongsgårdsprosjektet, Avaldsnes”. 
 
”Kongsgårdprosjektet, Avaldsnes” er et forskningsprosjekt der en søker å få belyst kongsgårdenes betydning i det tidlige norske kongedømmet. I prosjektet vil en også vektlegge kongsgårdenes rolle i kongedømmets forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr. 
 
Utgravningene er planlagt gjennomført i feltsesongene 2011 og 2012, mens den videre bearbeidingen av kildematerialet (analysering og publisering av undersøkelsene) skal pågå i tidsrommet 2011-2016.
 
Totalt er kostnadsrammen for prosjektet 30 millioner kroner. Øvrige deler dekkes av Karmøy kommune (5 mill.), private bidragsytere(10 mill.) og andre offentlige tilskudd (10mill.).
 
Fylkesutvalget satte som kriterier for bevilgningen at oldtidsfunn som blir gjort under utgravingene forblir i Rogaland fylke. Midlene skal utbetales i løpet av de neste tre årene.