foto: Jarl Vidar Meling
foto: Jarl Vidar Meling

Arbeiderpartiet sviktet Fjord Motorpark