– Staten må støtte miljøtiltak

Fredric Hauge mener Staten må støtte miljøtiltak i rederinæringen. - Det koster penger å utvikle dette. Staten bør ta deler av denne kostnaden, sier Bellonalederen.

På dagens Haugesundskonferanse forklarte Bellonaleder at myndighetene bør støtte opp om rederinæringens miljøtiltak.  

– Det har en viktig signaleffekt. Staten kan blant annet se på kravene som stilles ved tildeling av statlige kontrakter, sier Hauge.

Bellonalederen skryter spesielt over Eidesvik Offshore og deres energicelleteknologi.

Se hele intervjuet med Fredric Hauge under, og følg debaten om rederinæringen i «1730 Direkte» i kveld.