img_0192

Kjedelig og viktig

I dag er det første drøftelsesmøte om ny kommuneplan i Haugesund. I utgangspunktet høres det kanskje kjedelig ut, men likefullt er det viktig. Planen legger grunnlaget for beslutninger vi skal ta senere, sier Høyres gruppeleder, Sveinung Stensland.

Det var i 2006 sist gang Haugesund kommune vedtok kommuneplanen, den gang var det kun arealdelen som ble vedtatt. Denne gang skal også samfunnsdelen opp til diskusjon.

-Kommuneplanen vil være juridisk bindende for reguleringsplaner vi skal vedta senere, sier Stensland. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om byutvikling, skoler, aldershjem osv. Det er derfor viktig at folk kommer med innspill i prosessen, sier han. Kommuneplanen skal behandles i bystyret i løpet av året, men det er enda ikke bestemt når den legges fram.

Utviklingen av indre kai (bildet) er et område som vil bli styrt av kommuneplanen.