img_0172

Må betale 45000 i måneden

Radio Haugaland må betale 45 000 kr i måneden eller 1500 kr pr dag frem til Morgenradioen er kommet på lufta. Det har Haugaland tingrett i dag bestemt.

Radio Haugaland eller A-media, som driftsselskapet heter, har anleggskonsesjon for senderanlegget som  Morgenradioen, Radio Haugaland og Kristen Nærradio skal sende på.

Haugaland Tingrett avsa den 1. desember en kjennelse der Radio Haugaland ved Egil Martin Solberg omgående plikter å slippe Morgenradioen på luften. Dette har han ikke gjort og må nå derfor betale 1500 kr pr dag frem til radioen er på lufta.

I tre rettskjennelser den siste tiden har Morgenradioen vunnet klart mot A- Media og Egil Martin Solberg. Solberg er gjennom disse sakene dømt til å betale rundt 140 000.- kroner i saksomkostninger til Morgenradioen. 

Retten mener Solberg driver bevisst uthalingstaktikk for å holde Morgenradioen borte fra sendernettet.

Gjennom den siste kjennelsen må altså Solberg i tillegg betale 1500.- for hver dag Morgenradioen og Kristen Nærradio holdes utenfor sendernettet.