news_teaser_12321_Damelag-AIL-550x150

Avaldsnes klager igjen

Avaldsnes er ikke tilfreds med tidspunktet til den utsatte kampen mellom Urædd og Kongsvinger. Nå vil de ha den flyttet.

Den gjenstående kampen mellom Urædd og Kongsvinger skulle spilles søndag 17. oktober. Urædd klaget etter at det var gjort ulovlige bytter i kampen mellom Kongsvinger og Avaldsnes, dermed ble kampen utsatt. Anken ble avvist, og den gjenstående kampen mellom Urædd og Kongsvinger ble flyttet til 24. oktober. Dette mener Avaldsnes strider med ”fair play” siden Urædd spiller J-19 finale i NM dagen før i Tromsø.
–    En ting er ulempen Urædd har med å spille kampen sønd. 24. okt., en annen er at klubben heller ikke har noe å spille om, det er en total betydningsløs kamp for klubben/laget. Ettersom vi har forstått vil heller ikke samtlige spillere være kommet hjem til kampen pga reisen. Og legger vi dette sammen vil dette etter vår skjønn bryte med alle prinsipper som handler om "fair-play". Våre unge jenter, i likhet med oss i ledelsen, er ganske så sjokkert over at NFF ikke kan se dette, og sørge for at kampen spilles på dag/tidspunkt som gir retterferdig overfor både Urædd, og ikke minst vårt lag, sier daglig leder i AIL Norvald Kaldheim.

AIL tror Kongsvinger vil ha en fordel fordi de mener Urædd ikke vil være klare til kamp.
–    I tillegg kommer belastning og ulempe med reiseaktivitet, som medfører at laget ikke er særlig foreberedt og restituert til kamp. Vår klubb, som 3. part, har sterke innvendinger mot dette, og mener det vil favorisere en av klubbene i kvalifiseringsspillet urimelig mye i forhold til de to øvrige lag, og spesielt mot vårt lag. Vi ber på det sterkeste om at besluttningen om å beramme kampen til den 24. okt. omgjøres med grunnlag i fair-play og rettferdighet. NFF vil være lite tjent med at dette kvalifiseringsspillet ender i en enda større farse enn det allerede er, skriver klubben i et brev til NFF.

NFF viser liten forståelse for AILs missnøye.
–    Her er vi i den situasjon at en aktør som ikke er en del av den nevnte kamp, stiller spørsmål rundt fair play. Urædd 2.divisjon og Urædd J19 er to ulike lag som deltar i forskjellige konkurranser. Som for mange andre klubber, kan det være slik i Urædd at spillerne på disse to lag overlapper hverandre. Imidlertid er det et forhold som NFF vanskelig kan ta hensyn til. Dette er to lag i to ulike turneringer, sier Leder Konkurranseavdeling i NFF Nils Fisketjønn. NFF ber de impliserte parter vurdere om de pågående meningsytringer er til fotballens beste og følger prinsippet om fair play, avslutter Fisketjønn.