news_teaser_12281_2010-Kopervik-Vard-138

2 nye år for Thomsen