Siste:

3 nye år for Djurdjic

Serberen har i ettermiddag skrevet under for 3 nye år med FKH

Se intervju med en fornøyd sportssjef Asbjørn Helgeland under!
%film%
Espen Heggland, foto/reporter