Tredjedivisjon halveres

I dag har fotballtinget bestemt at antall 3. divisjonsavdelinger skal halveres fra neste sesong.

 Fotballforbundet foreslo en spissing av 3. divisjon og forslag gikk gjennom på forbundstinget.

Dette betyr at alle avdelingsvinnerne i 3. divisjon fra 2011 sesongen vil rykke opp en divisjon, og slipper å spille kvalifisering. 

For årets sesong i 3. divisjon vil det bety at halvpartene av lagene vil rykke ned. Det blir derfor svært vikitg å bli blant de syv beste. Bakgrunnen for forslaget er at det skal bli et jevnere og høyere nivå på det som er dagens 3. divisjon.